ที่ไอเน็ตเราเชื่อมั่นว่า บุคลากร คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของงานให้บริการ

Accounting Trainee

วุฒิปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีบริหาร สาขาบัญชี-การเงิน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รับนักศึกษาจบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ด้านบัญชี วิเคราะห์งบการเงิน อย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี อายุ 21-26 ปี

Business Trainee

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รับนักศึกษาจบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ด้านงานขายธุรกิจ IT หรือ ธุรกิจออนไลน์อย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ และมีความสนใจในงานด้านการขาย

Engineer Trainee

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วท.บ./วศบ.สาขาคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า โทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง รับนักศึกษาจบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ด้าน Network Engineer, System Engineer อย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี

Management Trainee

วุฒิปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงิน สาขาการบัญชี สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รับนักศึกษาจบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์งบการเงิน หรือ แผนธุรกิจองค์กร อย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี

Software Engineer Trainee

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วท.บ./วศบ.สาขาคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า โทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง รับนักศึกษาจบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ด้าน Network Engineer, System Engineer อย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปีร่วมเป็นส่วนหนึ่งของไอเน็ต


 • สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์

  โดยส่งประวัติส่วนตัว พร้อมเอกสารต่างๆมาที่

  ส่วนทรัพยากรบุคคล
  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
  1768 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ชั้น IT
  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

  หลักฐานในการสมัครงาน
  - รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
  - สำเนาบัตรประชาชน
  - สำเนาทะเบียนบ้าน
  - สำเนาวุฒิการศึกษา
  - สำเนาหนังสือผ่านการเกณฑ์ทหาร

 • สมัครทางอีเมล์

  ส่งอีเมลพร้อมแนบหลักฐานมาที่ recruitment@inet.co.th

 • สมัครออนไลน์

  ที่เว็บ http://career.inet.co.th